Shanghai Hanba Elektromekanik Limited ?irketi geli?mi? elektromekanik ekipmanlar? Ar-Gr,imalat? alanlar?nda faaliyette bulunan yüksek teknoloji f?rmas?d?r. F?rma kuruldu?u günden itibaren “Samimi,Güvenirli, ?nce kalite, ?nce servis” anlay???n? temel almaktad?r. B?ylece Hanba’n?n benzersiz kurumsal geli?me prensibi ve temel rekabet gücünü olu?mu?tur. ?ok y?llardan buyana tüm mü?teriler i?in gibi servis prensibi ile mü?terileri toplu?u aras?nda ün kazanm??t?r. Hanba f?rmas? kendi ?al??kanl???, samimiyeti ,cesareti, sorumluk duygusu ile yerli meslekda?lar? aras?nda sayg? kazanm??t?r. Devam? i?in t?klay?n?z

 
 
 
Call:
+86 13671742575
Mob:
8621-57360397
Fax:
8621-57360377
 
大香蕉84视频在线观看2018大香蕉人人视频在线观看一 2018大香蕉大香蕉最新视频免费